HomeVerdiepingsprogramma

Verdiepingsprogramma

Bij Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht hoort een verdiepingsprogramma om een maatschappelijk onderwerp zoals hetAutisme Spectrum Stoornis (ASS) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en hier meer over te vertellen.

Zo is Stichting Papageno bij dit programma betrokken. De creatieve groep van jonge kunstenaars uit het Papageno Huis heeft hun verbeelding over de voorstelling in kunst uitgedrukt. Deze kunstwerken worden geëxposeerd in deze tentoonstelling die meereist met de voorstelling. Daarnaast worden er door de muziektherapeuten van Stichting Papageno in vrijwel elke stad een inleiding rondom een van de de voorstellingen georganiseerd.

Ook is er een samenwerking met Doclines onder leiding van Monique Nolte. Monique Nolte is de maker van o.a. Het beste voor Kees, de beroemde documentaire over Kees Momma die zelf aan autisme leidt. Doclines heeft een viertal korte documentaires gemaakt over de totstandkoming van Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht.

Deze video’s zijn ook in de meereizende tentoonstelling te zien. Bekijk hier alvast de video's .

Daarnaast is er een samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De NVA behartigt de belangen van mensen met autisme en hun naasten. Onze inhoudelijke samenwerking heeft als doel het publiek extra informatie te geven over dit onderwerp. Vrijwilligers van deNVA zijn elke avond voor de voorstelling als aanspreekpunt aanwezig bij de tentoonstelling.

 

Voor de totstandkoming van het verdiepingsprogramma heeft de Theateralliantie subsidie ontvangen van VSBfonds, Prins_Bernhard_Cultuurfonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds en M.A.O.C._Gravin_van_Bylandt_Stichting.